Informacje o fundacji

27 stycznia  2004 roku z inicjatywy kilku osób prywatnych powstała Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka. Do założenia fundacji skłoniła je chęć pomocy dzieciom i młodzieży głównie ze Śląska. W tym samym roku fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2006 r. - chcąc rozszerzyć prowadzoną dotąd działalność charytatywną - do Fundacji przystąpili członkowie Klubu Kapitału Śląskiego - stowarzyszenia prywatnych przedsiębiorców, dla których działania na rzecz potrzebujących stanowiły i stanowią ważny, choć nie jedyny cel działania. Ta właśnie  pomoc potrzebującym, głównie dzieciom z domów dziecka, wystarczająco pokrzywdzonym przez los, mająca choć w części wyrównać ich szanse oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym i chorym do dziś stanowi misję fundacji. Fundacja pozyskuje środki na swą działalność statutową z darowizn, odpisów 1% podatku oraz prowadzonych akcji. Dzięki temu, że nie zatrudnia pracowników, a wszyscy z nią związani pracują charytatywnie, wszystkie pozyskane  środki przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. Camara Helder

Wyposażamy w sprzęt, meble i wszelkie potrzebne środki domy dziecka; pomagamy dzieciom niepełnosprawnym, finansując opiekę medyczną i rehabilitację; umożliwiamy wyjazdy wakacyjne dzieciom z domów dziecka i z ubogich rodzin, fundujemy dla naszych podopiecznych nagrody w zawodach sportowych, wyposażamy w sprzęt sportowy szkoły. Prowadzimy też wiele innych działań, których wspólny mianownik stanowi chęć niesienia pomocy najmłodszym mieszkańcom Śląska.

Oczywiście wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, których, jak pokazują minione lata, nie brakuje i jest ich wręcz coraz więcej. W imieniu tych, którzy z pomocy korzystają, serdecznie dziękujemy.

Przekaż 1% podatku